Bijlagen

MeerjareninvesteringsPlan

MeerjareninvesteringsPlan

Hieronder vindt u het MeerjarenInvesteringsPlan 2021-2024. Daaronder zijn de opgenomen investeringen kort toegelicht.

Project

Looptijd

Jaar inv.

Bruto inv.

Bijdrage

Netto inv.

KL2021

KL2022

KL2023

KL2024

KL2025

Nieuwe investeringen

Programma 1: Inwoner

geen nieuwe investeringen op dit programma

Totaal programma 1: Inwoner

-

-

-

-

-

-

-

-

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 1: Inwoner

1.1

Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn

15

2024

750.000

-

750.000

-

-

-

-

61.250

1.2

Sportzaal in de Polder

40

2021

pm

pm

1.3

Nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst

40

2022

4.500.000

4.500.000

180.000

178.313

176.625

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 1: Inwoner

5.250.000

-

5.250.000

-

-

180.000

178.313

237.875

Nieuwe Investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.1

Bosstraat Groesbeek, gedeeltelijk vervangen riolering

Projectvoorbereiding riool

50

2021

5.000

5.000

-

175

174

172

171

Uitvoering, gedeeltelijk vervangen riolering

50

2021

55.000

55.000

-

1.925

1.909

1.892

1.876

2.2

Leuthsestraat Persingen, vervangen riool en herstel wegen

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

46.000

-

46.000

2.530

2.502

2.475

2.447

Uitvoering, wegen

25

2021

500.000

-

500.000

27.500

27.200

26.900

26.600

Projectvoorbereiding riool

50

2021

13.500

-

13.500

473

468

464

460

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2021

15.000

-

15.000

525

521

516

512

2.3

Heikant Groesbeek, overstort

Projectvoorbereiding riool

50

2021

130.000

-

130.000

4.550

4.511

4.472

4.433

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2022

2.100.000

-

2.100.000

73.500

72.870

72.240

2.4

Bongerdstraat Beek, nieuwe bomen in rijbaan

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

29.000

-

29.000

1.595

1.578

1.560

1.543

Uitvoering, wegen

25

2021

250.000

-

250.000

13.750

13.600

13.450

13.300

Projectvoorbereiding riool

50

2021

7.000

-

7.000

245

243

241

239

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2021

65.000

-

65.000

2.275

2.256

2.236

2.217

2.5

Rijlaan Groesbeek, overlagen en aanplant bomen

Projectvoorbereiding

25

2021

18.000

-

18.000

990

979

968

958

Uitvoering overlagen en aaanplant bomen

25

2021

325.000

-

325.000

17.875

17.680

17.485

17.290

2.6

Renovatie pompgemalen

10

2021-2024

700.000

700.000

20.125

39.988

59.588

78.926

2.7

Pastoor Hoekstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

21.500

-

21.500

1.183

1.170

1.157

1.144

Uitvoering, wegen

25

2022

190.000

100.000

90.000

4.950

4.896

4.842

Projectvoorbereiding riool

50

2021

9.000

-

9.000

315

312

310

307

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2022

85.000

-

85.000

2.975

2.950

2.924

2.8

Wilgenlaan Beek, aanpassen riool en groen

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

32.500

-

32.500

1.788

1.768

1.749

1.729

Uitvoering, wegen

25

2022

295.000

-

295.000

16.225

16.048

15.871

Projectvoorbereiding riool

50

2021

17.500

-

17.500

613

607

602

597

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2022

165.000

-

165.000

5.775

5.726

5.676

2.9

Diverse rioolrenovaties middels kousmethode, inclusief putrenovatie

Projectvoorbereiding riool

50

2022

35.000

-

35.000

1.225

1.215

1.204

Uitvoering, renoveren diverse rioleringen

50

2023

650.000

-

650.000

22.750

22.555

2.10

Merelweg Berg en Dal, vervangen riolering

Projectvoorbereiding wegen

25

2022

3.500

-

3.500

193

190

188

Uitvoering, wegen

25

2023

47.000

-

47.000

2.585

2.557

Projectvoorbereiding riool

50

2022

3.000

-

3.000

105

104

103

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2023

36.000

-

36.000

1.260

1.249

2.11

Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg

Projectvoorbereiding wegen

25

2023

8.000

-

8.000

440

435

Uitvoering, wegen

25

2024

76.000

76.000

-

-

Projectvoorbereiding riool

50

2023

4.000

-

4.000

140

139

Uitvoering, vergroten transportriool

50

2024

37.000

-

37.000

1.295

2.12

Afwikkeling centrum Groesbeek

Nieuwbouw 2e fase Spoorlaan en herinrichting Marktplein: voorbereiding

25

2021

125.000

125.000

6.875

6.800

6.725

6.650

Nieuwbouw 2e fase Spoorlaan en herinrichting Marktplein: uitvoering

25

2021

1.475.000

1.475.000

81.125

80.240

79.355

78.470

Verbeterde verkeersafwikkeling Dorpsstraat

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Inzet reserve lopende projecten voor afwikkeling centrum Groesbeek

640.000

-640.000

-25.600

-25.600

-25.600

-25.600

Totaal nieuwe investeringen programma 2: Onze buurt

5.973.500

176.000

5.797.500

-

98.430

222.412

267.409

286.025

waarvan riolering

4.132.000

-

4.132.000

-

31.220

134.568

177.506

197.121

waarvan overige

1.841.500

176.000

1.665.500

-

67.210

87.844

89.903

88.904

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 2: Onze buurt

2 13

Aanpak wateroverlast Breedeweg

25

2021-2024

2.647.917

-

2.647.917

11.916

23.831

35.747

174.763

172.856

Inzet reserve aanpak extreme waterlast voor dekking kapitaallasten

div

-

900.000

-900.000

-3.375

-6.750

-10.125

-49.500

-48.960

2 14

Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)

50

2021-2027

1.400.000

1.400.000

7.000

14.022

21.067

28.139

35.239

2.15

Reconstructie Van Lyndenstraat, Rivierstraat en Zalmstraat Millingen

-

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

100.000

100.000

5.500

5.440

5.380

5.320

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2022

1.650.000

1.650.000

90.750

89.760

88.770

Projectvoorbereiding riolering

50

2021

65.000

65.000

2.275

2.256

2.236

2.217

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2022

1.040.000

1.040.000

36.400

36.088

35.776

2.16

Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek

-

Projectvoorbereiding wegen

25

2023

70.000

70.000

3.850

3.808

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

2.350.000

2.350.000

129.250

Projectvoorbereiding riolering

50

2023

15.000

15.000

525

521

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

505.000

505.000

17.675

2.17

Renovatie “water werkt” Beek

Projectvoorbereiding

25

2020

15.000

-

15.000

825

816

807

798

789

Uitvoering, Renovatie "water werkt"

25

2021-2024

600.000

-

600.000

8.250

16.410

24.480

32.460

2.18

Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat (De Horst)

Projectvoorbereiding wegen

25

2020

47.000

47.000

2.585

2.557

2.529

2.500

2.472

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

410.000

-

410.000

22.550

22.304

22.058

21.812

Projectvoorbereiding riolering

50

2020

42.000

42.000

1.470

1.457

1.445

1.432

1.420

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

366.000

-

366.000

12.810

12.700

12.590

12.481

2.19

TOP Ooij

Projectvoorbereiding tbv aankoop grond

25

2020

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Uitvoering, aankoop grond

25

2020

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Projectvoorbereiding aanleg TOP

25

2020

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Uitvoering, aanleggen TOP

25

2021

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

2.20

Vervangen riolering/duiker Bredeweg (Breedeweg)

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

40.000

-

40.000

2.200

2.176

2.152

2.128

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2022

350.000

-

350.000

19.250

19.040

18.830

Projectvoorbereiding riolering

50

2021

20.000

-

20.000

700

694

688

682

Uitvoering, Vervangen riolering/duiker

50

2022

160.000

-

160.000

5.600

5.552

5.504

2.21

Burg. Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

80.000

-

80.000

4.352

4.304

4.256

4.208

4.160

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

400.000

-

400.000

22.000

21.760

21.520

21.280

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

160.000

-

160.000

5.600

5.552

5.504

5.456

5.408

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

800.000

-

800.000

28.000

27.760

27.520

27.280

2.22

Lijsterbesstraat relinen riolering Lijsterbestraat en afkoppelen (Breedeweg)

Projectvoorbereiding

50

2021

18.000

-

18.000

630

625

619

614

Uitvoering, Relinen riolering en afkoppelen HWA

50

2022

90.000

-

90.000

3.150

3.123

3.096

2.23

Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek

Projectvoorbereiding wegen

25

2022

70.000

-

70.000

3.850

3.808

3.766

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2023

570.000

-

570.000

31.350

31.008

Projectvoorbereiding riolering

50

2022

60.000

-

60.000

2.100

2.082

2.064

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

500.000

-

500.000

17.500

17.350

2.24

Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

123.500

-

123.500

6.793

6.718

6.644

6.570

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2022

1.100.000

-

1.100.000

60.500

59.840

59.180

Projectvoorbereiding riolering

50

2021

72.500

-

72.500

2.538

2.516

2.494

2.472

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2022

654.000

-

654.000

22.890

22.694

22.498

2.25

Reconstructie Gooiseweg Noord Groesbeek

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

72.000

-

72.000

3.917

3.874

3.830

3.787

3.744

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

577.000

-

577.000

31.735

31.389

31.043

30.696

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

38.000

-

38.000

1.330

1.319

1.307

1.296

1.284

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

310.000

-

310.000

10.850

10.757

10.664

10.571

2.26

Bypass riolering Nassaulaan-Pr.Christinalaan Berg en Dal

Projectvoorbereiding wegen

25

2020

35.000

-

35.000

1.925

1.904

1.883

1.862

1.841

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

225.000

-

225.000

12.375

12.240

12.105

11.970

Projectvoorbereiding riolering

50

2020

30.000

-

30.000

1.050

1.041

1.032

1.023

1.014

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

295.000

-

295.000

10.325

10.237

10.148

10.060

2.27

Aanleg tijdelijke opslag depot

Projectvoorbereiding

25

2022

5.000

-

5.000

275

272

269

Uitvoering, aanleg depot

25

2023

267.000

-

267.000

14.685

14.525

2.28

Verleggen fietspad Meerwijkselaan Heilig Landstichting

Projectvoorbereiding

25

2021

65.000

-

65.000

3.575

3.536

3.497

3.458

Uitvoering,verbreding rijbaan

25

2022

585.000

170.000

415.000

22.825

22.576

22.327

2.29

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028

25

2021-2028

4.200.000

4.200.000

33.000

65.640

97.920

129.840

161.400

2.30

Centrumgebied Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)

Visie (heel Ooij), ontwerp (centrum) & deel I projectvoorbereiding

25

2020

247.500

-

247.500

13.613

13.464

13.316

13.167

13.019

Deel II projectvoorbereiding

25

2021

42.500

-

42.500

2.338

2.312

2.287

2.261

Uitvoering, vitaliseren centrum

25

2022

765.600

-

765.600

42.108

41.649

41.189

2.31

Toplaag kunstgrasvelden De Treffers

15

2021

600.000

-

600.000

49.000

48.400

47.800

47.200

2.32

Uitbreiding natuurgrasveld De Treffers

20

2021

160.000

-

160.000

10.400

10.280

10.160

10.040

2.33

Toplaag kunstgrasveld SVO

10

2021

300.000

-

300.000

34.500

34.050

33.600

33.150

2.34

Toplaag kunstgrasveld Groesbeekse Boys

15

2021

300.000

-

300.000

24.500

24.200

23.900

23.600

2.35

Sportaccommodaties Vervanging kleedkamers

40

2022-2024

1.654.013

-

1.654.013

-

-

66.161

65.540

64.920

2.36

Sportaccommodaties Vervanging velden

20

2022-2024

1.584.180

-

1.584.180

-

-

77.250

162.391

160.298

2.37

Tennisaccommodaties Aanpassing/vervanging

20

2022-2024

1.143.797

-

1.143.797

-

-

53.723

53.172

52.799

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 2: Onze buurt

30.092.507

1.070.000

29.022.507

85.207

436.873

996.108

1.287.853

1.469.429

waarvan riolering

9.288.417

900.000

8.388.417

24.991

108.600

193.660

317.132

339.120

waarvan overige

20.804.090

170.000

20.634.090

60.216

328.273

802.448

970.721

1.130.309

Nieuwe investeringen

Programma 5: Overhead

5.1

ICT middelen

5

2020-2021

700.000

-

700.000

75.250

149.450

147.350

145.250

143.150

5.2

Inrichting werkplekken

8

2020-2021

300.000

-

300.000

21.000

41.719

41.157

40.594

40.031

5.3

Aanschaf materieel 2024

8

2024

62.000

-

62.000

8.680

Totaal nieuwe investeringen programma 5: Overhead

1.062.000

-

1.062.000

96.250

191.169

188.507

185.844

191.861

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 5: Overhead

5.4

Zoutloods Millingen aan de Rijn

Projectvoorbereiding

40

2020

30.000

30.000

1.200

1.189

1.178

1.166

1.155

Uitvoering, bouwen zoutloods

40

2021

300.000

300.000

12.000

11.888

11.775

11.663

5.5

Aanschaf materieel 2021

8

2021

284.000

-

284.000

39.760

39.228

38.695

38.163

5.6

Aanschaf materieel 2022

8

2022

230.000

-

230.000

32.200

31.769

31.338

5.7

Aanschaf materieel 2023

8

2023

168.000

-

168.000

23.520

23.205

5.8

Aanpassing gemeentehuis

20

2021

660.000

-

660.000

42.900

42.368

41.835

41.303

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 5: Overhead

1.672.000

-

1.672.000

1.200

95.849

126.860

148.760

146.825

Totaal nieuwe investeringen alle programma's

7.035.500

176.000

6.859.500

96.250

289.599

410.919

453.253

477.886

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen alle programma's

37.014.507

1.070.000

35.944.507

86.407

532.722

1.302.968

1.614.925

1.854.129

Totaal investeringen alle programma's

44.050.007

1.246.000

42.804.007

182.657

822.321

1.713.887

2.068.178

2.332.015

waarvan riolering

13.420.417

900.000

12.520.417

24.991

139.820

328.228

494.638

536.241

1.1 Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn
Het Kulturhus in Millingen heeft duurzaamheidslabel F. De ambitie van de gemeente Berg en Dal is minimaal label B. Hiervoor moeten we flink investeren in het dak, W-installaties, gedeeltelijk HR++ glas en spouwmuurisolatie. De investering staat gepland voor het jaar 2024. Voordat we deze investering uitvoeren, willen we eerst een vastgoedvisie vaststellen.

1.2 Sportzaal in de Polder
Voor aankoop van sportzaal Morgenfit in Ooij een totale investering van € 595.000, inclusief
noodzakelijk onderhoud en notariskosten beschikbaar. De gemeenteraad heeft op 24 september besloten Morgenfit te kopen.

1.3 Nieuwbouw basisschool en gymzaal Op de Horst
Het SPOG heeft een quickscan laten doen naar de staat van het gebouw van basisschool Op de Horst. Hieruit komt naar voren dat binnen een periode van 4 jaar vernieuwbouw (nieuwbouw/renovatie) van de oude bouwdelen nodig is. Omdat nog niet duidelijk is wat de impact van deze vernieuwbouw is op de gymzaal van de basisschool, is nog geen groot onderhoud gepleegd aan de gymzaal. Het SPOG wil, net als wij, graag een integrale afweging maken en de gymzaal hierbij betrekken.

Indicatief ramen we de volgende investeringskosten. Nieuwbouw van het hele schoolgebouw betekent volgens de normvergoeding een investering van ongeveer € 3,3 miljoen. Komt hier ook nieuwbouw van de gymzaal bij dan betekent dit een extra investering van ongeveer tussen de € 1 en € 1,2 miljoen, afhankelijk van de vraag of de gymzaal geïntegreerd wordt in de school of niet.  

2.1 Bosstraat Groesbeek, gedeeltelijk vervangen riolering
In een specifiek gedeelte van de Bosstraat is het riool aan vervanging toe. We vervangen het riool. Dit gebeurt in combinatie met wegenonderhoud.

2.2 Leuthsestraat Persingen, vervangen riool en herstel wegen
Uit de camera-inspectie van 2020 bleek dat er ernstige verzakkingen in de leidingen zijn. Hierdoor stroomt het afvalwater niet meer zoals het hoort en leidt dit tot verstoppingen en klachten. We vervangen het verzakte riool door een nieuwe leiding zodat de afstroming weer hersteld wordt.

2.3 Heikant Groesbeek, overstort
Op de Heikant in Groesbeek stond vroeger een rioolwaterzuivering. Begin jaren 90 is deze zuivering gesloopt. De (oude) vertragingsreservoirs worden door de gemeente gebruikt als berging voor het rioolstelsel van Groesbeek-Noord, om te voldoen aan de zogenaamde basisinspanning. De huidige inhoud van de berging betreft zo’n 4.280 m³. (dit komt neer op zo’n 8 mm). Het betreft een openberging.
De afgelopen jaren is woningbouw steeds verder richting deze openberging uitgebreid. Dit heeft geleid tot klachten over stankoverlast.  Op en nabij de huidige locatie zijn ook plannen voor verdere ontwikkeling van woningbouw. Om dit mogelijk te maken en om de overlast van stank weg te nemen leggen wij een nieuwe ondergrondse bergbezinkvoorziening aan. Bijkomend voordeel is ook dat de waterkwaliteit in het verlengde van het Groeske verbetert.

Gelijktijdig met de werkzaamheden voor de aanleg van een bergbezinkvoorziening willen we de uitmonding van de overstort aan de Mariendaalseweg verplaatsen. Nu ligt deze ter hoogte van een basisschool en dat is niet wenselijk.

2.4 Bongerdstraat Beek, nieuwe bomen in rijbaan
Voorheen stonden aan de Bongerdstraat bomen in het trottoir. De bomen zijn destijds verwijderd ter voorbereiding op een project, dat niet in uitvoering gegaan is.
Dit project gaat over het planten van nieuwe bomen. Niet in het trottoir, maar op tactische punten in de rijbaan, zodat we gelijktijdig snelheid remmende wegversmallingen creëren. Het planten van bomen in de rijbaan draagt bij aan een prettige woonomgeving en klimaatdoelstellingen en begaanbare trottoirs.

2.5 Rijlaan Groesbeek, overlagen en aanplant bomen
Nadat het vrijliggend fietspad gerealiseerd is, willen wij de Rijlaan definitief inrichten. Daarvoor verwijderen we de markering en brengen wij een definitieve deklaag aan. Dit is de bovenste laag van het asfalt.
De gemeente onderhoudt het nieuwe fietspad én de bomen naast het fietspad. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat wij de bomenrij in stand houden en de laanstructuur versterken. Daarom zullen wij ongeveer 50 nieuwe beukenbomen planten.

2.6 Renovatie pompgemalen
Op diverse plekken renoveren en vervangen wij pompgemalen. Dit doen we om de werking en afvoer van rioolwater in stand te houden.

2.7 Pastoor Hoekstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg
Een gedeelte van het riool vervangen we. Uit de inspectie van 2018 is gebleken dat de kwaliteit van het riool slecht is. Om dit te doen moeten wij de weg openbreken. Daarom vormen we gelijkertijd de asfaltweg om naar klinkerweg.
Daar waar ruimte is, vervangen we verharding voor groen en bomen.
De weg richten wij is als 30 km/uur zone met specifiek een inrichting als ‘schoolzone’ ter hoogte van de basisschool.
Voor dit project is  gerekend met een bijdrage van € 100.000 uit project 2.30 (Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028).

2.8 Wilgenlaan Beek, aanpassen riool en groen
Gedeeltelijk vervangen wij het riool, omdat uit de inspectie van 2019 blijkt dat deze op sommige plekken slechts is. Afkoppelen is niet mogelijk. Omdat de weg ook op de nominatie voor onderhoud staat, combineren we het werk. Gedeeltelijk vervangen wij ook de rijbaan.
Daar waar ruimte is, vervangen we verharding voor groen en bomen. In ieder geval vervangen we 22 wilgenbomen. De kwaliteit van de bomen is slecht.

2.9 Diverse rioolrenovaties middels kousmethode, inclusief putrenovatie
In de afgelopen jaren is de riolering in Berg en Dal op verschillende locaties gereinigd en geïnspecteerd. Uit deze inspecties is gebleken dat de kwaliteit van meerdere rioleringen zodanig slecht is dat we moeten ingrijpen. Omdat de bovengrond boven deze leidingen niet aan onderhoud toe is kiezen we voor renovatie van binnenuit. We herstellen het riool door het inbrengen van een zogenaamde binnenvoering die we laten uitharden (kousmethode). Ook zullen wij de putten herstellen. Na renovatie kunnen de riolen weer 50 jaar mee.

2.10 Merelweg Berg en Dal, vervangen riolering
In 2018 is de gehele kern Berg en Dal geïnspecteerd. Daaruit bleek dat er in de Merelweg enkele riolen zijn die we moeten vervangen. Renovatie is niet mogelijk vanwege te kleine diameters.

2.11 Populierenstraat Breedeweg, deels vervangen riool en asfaltweg
In 2018 is de riolering in de gehele kern Breedeweg gereinigd en geïnspecteerd. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat de kwaliteit van de gemengde riolering in de Populierenstraat slecht is. Om dit te doen moeten wij de weg openbreken. Daarom vormen we gelijkertijd de asfaltweg om naar klinkerweg.
Daar waar ruimte is, vervangen we verharding voor groen en bomen.
Voor dit project is  gerekend met een bijdrage van € 76.000 uit project 2.30 (Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028).

2.12 Afwikkeling centrum Groesbeek   
Met het project afronding centrum Groesbeek bereiken we het volgende:
-           Nieuwbouw 2e fase Spoorlaan.
-           Herinrichting marktplein;
-           Verbeterde verkeersafwikkeling van de Dorpsstraat

Aan het centrum in Groesbeek is al vele jaren gewerkt en kent een lange voorgeschiedenis. Met deze afronding krijgen we een centrumgebied dat blijvend aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Hiervoor moet het marktplein een kwaliteitsimpuls krijgen, zodat de deelgebieden van het centrum functioneel en visueel met elkaar verbonden zijn. De herinrichting biedt kansen om het gebied een groenere uitstraling te geven en zo bij te dragen aan het verminderen van hitte- en/of droogtestress. Ook biedt herinrichting kansen om het autoverkeer op de Dorpsstraat meer passend verkeersgedrag te laten vertonen dat past bij een centrumgebied.

Als gemeente hebben wij een verplichting richting de ontwikkelaar van de 2e fase Spoorlaan. We moeten naast de bouw van de appartementen en de winkelplint nu ook het marktplein opnieuw inrichten. Zo moet er een goede aansluiting op de nieuwbouw zijn en ook op het al eerder gerealiseerde plan Bellevue. Naar verwachting zal de ontwikkelaar medio 2021 starten met sloop- en bouwwerkzaamheden.

De Raad heeft op 4 juli 2019 (VB/Raad/17/00559) besloten de grondexploitaties van de voormalige projecten Spoorlaan en de Markt (deelprojecten van het oude totaal Centrumplan Groesbeek) af te sluiten. Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve lopende projecten. Deze reserve hebben we nog in afwachting van verdere ontwikkeling van het nieuwe project Afronding Centrum Groesbeek. Bij afsluiting van de grondexploitaties is aangegeven dat we nog wel kosten moeten maken in het project. Het aangenomen voorstel zorgde ervoor om het saldo toe te voegen aan de reserve lopende projecten. Daarmee blijft het geld beschikbaar voor de afronding van het Centrum in Groesbeek. De beschikbare middelen in de reserve lopende projecten (€ 640k) zijn niet toereikend om de ambities bepaald door de raad voor het marktplein en Dorpsstraat te vertalen naar realistische ontwerpen.

We ramen de investering kosten voor herinrichting marktplein op maximaal € 1.600.000. Inbegrepen in dit bedrag is een voorbereidingskrediet van € 125.000 opgenomen in de begroting. De reserve lopende projecten bedraagt € 640.000. Met de investering van € 1.600.000 en een afschrijving van 25 jaar van deze investering is er sprake van een netto kapitaallast (=kapitaallast minus reserve) van ongeveer € 62.000 .

Besluitvorming uitvoering marktplein
Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor werkzaamheden ten behoeve van realisatie nieuwbouw fase 2 Spoorlaan en om ontwerp varianten op te stellen voor het marktplein en Dorpsstraat. We leggen de varianten door middel van een uitgebreide peiling voor aan de inwoners van Groesbeek en andere belanghebbenden. Daarna leggen we de varianten en het resultaat van de peiling ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Zij beslist over de uiteindelijke keuze voor herinrichting van het marktplein en Dorpsstraat.
Kosten voor verbeterde verkeersafwikkeling Dorpsstraat zijn nog niet meegenomen in de begroting. Als voor verkeersmaatregelen Dorpsstraat gekozen wordt zullen deze maatregelen pas op een later moment uitgevoerd worden dan herinrichting marktplein.

De nog bestaande levensduur van het wegdek van de Dorpsstraat rechtvaardigt pas na 2028 investeringen. Bij het opstellen van ontwerpen voor het marktplein en de Dorpsstraat zullen extra investeringen voor de Dorpsstraat inzichtelijk gemaakt worden. Bij de keuze voor maatregelen verbeterde verkeersafwikkeling van de Dorpsstraat zal voor dekking ook naar onderhoud en mobiliteit budgetten gekeken worden.

2.13 Aanpak wateroverlast   
In het meerjaren investeringsplan (MIP) is een bedrag van ruim 3,1 miljoen beschikbaar voor de aanpak van extreme wateroverlast. Prioriteit is gegeven aan het project Wateroverlast Breedeweg waardoor we deze middelen hiervoor aanwenden. De totale project omvang van aanpak extreme wateroverlast in Breedeweg is € 8,0 miljoen waarbij het Waterschap een bijdrage doet van 3,65 miljoen. Daarnaast ramen we € 0,3 miljoen aan bijdragen van derden. Het tekort verwachten we te kunnen dekken door subsidies en/of het niet uitvoeren van enkele maatregelen.
De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren voor aanpak van wateroverlast € 900.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast. Daarmee dekken we een deel van de kapitaallasten.

2.14 Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)   
In 2016 heeft de gemeenteraad voor een periode van 10 jaar 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud aan asfaltverhardingen weg te werken (2.30). De gemiddelde kwaliteit van de wegen was te laag geworden. In dit budget zijn geen middelen opgenomen om ook het riool te kunnen afkoppelen en regenwater te infiltreren. Wanneer we geen regenwater infiltreren voldoen we niet aan onze duurzaamheidsambitie. Daarom nemen we hiervoor nu een apart krediet op, zodat we het afkoppelen van de riolering kunnen combineren met het vervangen van de verharding.

2.15 Reconstructie Van Lyndenstraat, Rivierstraat en Zalmstraat Millingen   
De wegen zijn slecht en daarom aan vervanging toe. Daarnaast willen we het gemengde riool vervangen en een apart hemelwaterriool aanleggen. Dit is de aanleiding om de complete straten (van gevel tot gevel) te reconstrueren.

2.16 Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek   
De wegen op bedrijventerrein Mies zijn slecht en voldoen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Daarom gaan we de wegen vervangen. Het is een bedrijventerrein, dus asfalteren we de wegen. Dit doen we in combinatie met het deels vervangen van de riolering. Het riool is nog niet overal slecht. Daarom vervangen we alleen de plekken waar het riool slecht is. Daarnaast willen we meer groen (bomen) aanbrengen.

2.17 Renovatie “water werkt” Beek   
20 jaar geleden zijn de natuurlijke beken in Beek en Ubbergen weer zichtbaar gemaakt. Dit is destijds met veel subsidie aangelegd. De totale kosten waren toen 2 miljoen gulden. Het systeem raakt in verval. Er is een plan gemaakt om alle gemetselde natuurstenen goten voor verval te behoeden. Voor de watervoerende functie is dit systeem essentieel. Landelijk wordt “water werkt” als schoolvoorbeeld genoemd van modern beekbeheer. Samen met “het Groeske” en “de Groesbeek” wordt het regelmatig bezocht door bestuurders en waterdeskundigen uit heel Nederland.

2.18 Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat (De Horst)   
In de Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat is de waterleiding de afgelopen jaren zeer regelmatig gesprongen. Als gevolg daarvan raakte de laatste keer ook de gasleiding lek. De nutsbedrijven zoals Vitens en Liander wachten op een actie van de gemeente waarop zij aan kunnen sluiten. Wij willen het huidige gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit doen we in combinatie met een reconstructie van de weg.

2.19 TOP Ooij   
Om de Ooijpolder toeristisch goed te ontsluiten zijn TOP’s (Toeristisch OpstapPunten) nodig. De voormalige gemeenteraad van Ubbergen heeft hiertoe besloten en het is ook opgenomen in de Mobiliteitsvisie Berg en Dal. Aan het einde van de Hubertusweg ligt een zeer geschikte kavel. Deze is bereikbaar via de Bouwkamp. Wij verkennen de mogelijkheden voor grondaankoop van Staatsbosbeheer (ongeveer 1 hectare).

2.20 Vervangen riolering/duiker Bredeweg (Breedeweg)   
Het asfalt op de Bredeweg is slecht. We gaan tegelijk met het vervangen van de riolering/ duiker de weg vervangen. Het betreft het gedeelte van de Bredeweg vanaf de Sint Antoniusweg tot en met huisnummer 94 (nabij de komgrens). Deze investering heeft uiteraard wel invloed op de wateroverlast in de Breedeweg, maar is geen onderdeel van het project wateroverlast Breedeweg. Het betreft reguliere werkzaamheden.

2.21 Burg. Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek   
Het weggedeelte van de Dries- Stekkenberg en Burgemeester Ottenhoffstraat (het gedeelte vanaf de Margrietstraat tot aan de Molenweg/Dorpsstraat) is aan vervanging toe. Zoals besloten in uw mobiliteitsvisie richten we de weg meteen ook als erftoegangsweg-plus in met rode fietssuggestiestroken.

2.22 Lijsterbesstraat relinen riolering Lijsterbestraat en afkoppelen (Breedeweg)   
In 2018 is een rioolinspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het riool in de Lijsterbesstraat (Breedeweg) aan vernieuwing toe is. Het betreft het gedeelte vanaf de Kruksebaan tot en met het Hemeltje. De weg is nog in goede conditie. Het riool kunnen we relinen. Relinen is het vanuit de binnenkant vernieuwen van het riool.
Daarnaast stellen we voor om de verbinding tussen de riolering op het Hemeltje dicht te zetten. De kolken in de openbare ruimte willen we afkoppelen zodat water kan infiltreren in de bodem.

2.23 Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek   
De Zevenheuvelenweg is aan vervanging toe. In deze weg ligt nog een gemengd rioolstelsel. Waar mogelijk koppelen wij hemelwater af, door een gescheiden stelsel aan te brengen. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Burgemeester Ottenhoffstraat tot aan de Nieuweweg. Zoals besloten in uw mobiliteitsvisie richten we de weg meteen ook als erftoegangsweg-plus in met rode fietssuggestiestroken.

2.24 Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek   
Een aantal strengen in de Rembrandtweg, Jozef Israëlweg, Jan Steenweg, Breitnerweg, Pieter de Hooghweg en Vincent van Goghweg zijn dusdanig beschadigd dat ze aan vervanging toe zijn. Ook ligt de riolering grotendeels in de voetpaden. Dat is onwenselijk omdat er dan onvoldoende ruimte beschikbaar is voor kabels en leidingen. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot de aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen wij de openbare ruimte afkoppelen.
Naast vervanging van de ondergrondse infra (riolering) is de asfaltverharding op de wegen ten zuiden van de Gooiseweg ook aan vervanging toe. In combinatie met vervanging van de riolering, reconstrueren we ook de wegen ten zuiden van de Gooiseweg. De Rembrandtweg maken we daarbij geschikt als onderdeel van de fietsroute tussen de Drul en het centrum (via onder andere het nieuwe fietspad langs de Mallemolen).

Aansluitend aan dit project richten we de Van Ruysdaelweg en Gerard Douweg opnieuw in. Eerder was dit een apart project. Nu zijn beide projecten samengevoegd tot een groot project. We vervangen de asfaltweg door klinkerverharding en het hemelwater koppelen we af van het riool. We willen deze straten ook inrichten met meer groen.

2.25 Reconstructie Gooiseweg Noord Groesbeek   
Nagenoeg alle strengen in de Frieselaan, Drentselaan, Vermeerweg, Frans Halsweg en Aelbert Cuypweg vertonen dusdanige schades dat ze aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen we de openbare ruimte afkoppelen. Daarnaast is ook de technische levensduur van de bestaande verharding bereikt. We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de wegen ten noorden van de Gooiseweg.

2.26 Bypass riolering Nassaulaan-Pr.Christinalaan Berg en Dal   
In het kader van het verminderen van wateroverlast in Nijmegen-Oost passen wij het rioolstelsel aan. Door een bypass te maken kan het regenwater naar het infiltratie bassin aan de Nassaulaan. De bovengrondse inrichting laat wat betreft de kwaliteit te wensen overlaat. Vooralsnog gaan we uit van het herstraten van de aanwezige elementenverharding en handhaving van de halfverharding in de Prinses Christinalaan (gemeente Nijmegen).
Voor de Nassaulaan gaan we uit van een volledige reconstructie. Het gaat om het stuk tussen de Oude Kleefsebaan en Prins Bernhardlaan. We vervangen het asfalt door elementenverharding. Voor de voetpaden, parkeervakken en dergelijke in de Nassaulaan maken we gebruik van nieuwe materialen. De projectgrens is uitgebreid tot aan de Stollenbergweg. Extra middelen zetten wij in vanuit project 2.30.

2.27 Aanleg tijdelijke opslag depot    
Tijdens werken komt vaak grond en andere materiaal vrij. Er is geen terrein voor opslag waar wij deze materialen tijdelijk kwijt kunnen. Voorheen brachten wij materiaal naar de waterzuivering (betonbak van Waterschap) aan de Heikant. De bak moet vrij blijven voor waterberging. Daardoor is het niet meer mogelijk om daar materiaal op te slaan. We zoeken hiervoor nog een geschikte alternatieve locatie.

2.28 Verleggen fietspad Meerwijkselaan Heilig Landstichting
De Meerwijkselaan heeft afgelopen jaren groot onderhoud gehad, waarmee de weg geschikt is voor het huidige gebruik. De weg is een erftoegangsweg, vanwege de ruimtelijke beperkingen. Op het gedeelte Postweg-Zevenheuvelenweg is de rijbaan in 2000 sterk versmald voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De aanwezige monumentale beukenlaan stond het verbreden van het wegprofiel niet toe. Door ziekte is de beukenlaan nu bijna helemaal verdwenen. Wij zijn nu in overleg met de eigenaar van de ondergrond om een strook te mogen aankopen. Daarna kunnen we het fietspad verleggen en de weg haar oorspronkelijke breedte teruggeven.
Voor dit project is gerekend met een bijdrage van €170.000 uit de voorziening onderhoud wegen.

2.29 Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028    
Een aantal asfaltwegen binnen de bebouwde kom zijn in slechte staat/ aan het einde van de levensduur. We gaan deze wegen de komende jaren vervangen door elementverharding. Het gaat hier om wegen in woonwijken (30 km/uur).

2.30 Centrumgebied Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)   
We gaan een gebiedsvisie opstellen voor Ooij in nauw overleg met de bewoners. Daarbij maken we een uitvoeringsplan voor het centrumgebied.

2.31 t/m 2.34 Toplaag kunstgrasvelden De Treffers, Uitbreiding natuurgrasveld De Treffers, Toplaag kunstgrasveld SVO en Toplaag kunstgrasveld Groesbeekse Boys
Voor 2021 staat op het programma de vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden bij De Treffers, Groesbeekse Boys en SVO, en er ligt een verzoek voor uitbreiding van veld 5 bij De Treffers.
Gezien het feit dat de toplaag van deze kunstgrasvelden hun levensduur hebben bereikt dienen de kunstgrasvelden, cyclisch gezien, vervangen te worden.  De keuringsrapporten van KIWA-ISA-Sport geven ook aan dat vervanging aan de orde is. Bij de vervanging van de kunstgrasvelden nemen we de ontwikkelingen mee over het in voorbereiding zijnde verbod op micro plastics en synthetische infill.
Op basis van ledenontwikkeling bestaat recht op een 5 e veld. De Treffers hebben reeds een 5 e veld, doch dit voldoet niet aan de minimale KNVB-wedstrijdafmetingen. We bespreken de consequenties van deze uitbreiding/aanpassing met De Treffers.

2.35 t/m 2.37 Sport- en Tennisaccommodaties   
Er is een meerjarig vervangingsschema gemaakt voor alle sportvelden en kleedkamers. We hebben een prognose gemaakt voor de komende jaren. Sportverenigingen moeten een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage.

5.1 ICT middelen   
Op dit moment wordt er krapte ervaren in het gemeentehuis en is de verwachting dat we, ook na de coronacrisis, langer thuiswerken. Er zijn te weinig overleg- en vergaderruimtes en werkplekken in het gemeentehuis. Door te investeren zorgen we ervoor dat een ieder zijn werk goed uit kan blijven voeren, op een efficiënte en duurzame manier. Andere gemeenten werken al langere tijd flexibel. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Wijchen. Bij deze gemeenten zullen we ervaringen en informatie ophalen.

  • ICT middelen, we willen iedereen laten werken met een laptop:   € 300.000
  • Samenwerkvoorzieningen in vergaderruimten, zodat je altijd

kunt deelnemen aan vergaderingen:              € 100.000

  • Digitalisering van processen om mensen plaats onafhankelijk

te kunnen laten werken:                  € 300.000

  • Werkplekken                        € 300.000

5.2 Inrichting werkplekken   
Zie 5.1.

5.3 Aanschaf materieel 2024   
Dit betreft de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's en materieel om te vegen en zout te strooien. Waar mogelijk vervangen wij gereedschap en materieel die werken op fossiele brandstof naar elektrisch.

5.4 Zoutloods Millingen aan de Rijn   
De bestaande zoutloods is in slechte staat en de asbest dakplaten moeten we vervangen. Daarnaast is er behoefte aan meer ruimte voor overdekte opslag van strooimaterieel. Ook richten wij dan het gehele terrein opnieuw in om weer te voldoen aan de huidige eisen (bijvoorbeeld afwatering). We maken ook de afscheiding met de buren definitief.

5.5 t/m 5.7 Aanschaf materieel 2021-2023
Dit betreft de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's en materieel om te vegen en zout te strooien. Waar mogelijk vervangen wij gereedschap en materieel die werken op fossiele brandstof naar elektrisch.

5.8 Aanpassing gemeentehuis   
We willen het sociaal team in het gemeentehuis houden en dus niet extern huisvesten. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig.
We lossen we knelpunten op die uit het medewerkersonderzoek 2017 zijn gekomen. Verder moeten we voor de nieuwe manier van werken aanpassingen voor thuiswerken en aanpassingen in het gemeentehuis uitvoeren. Voordat we starten met deze investering leggen we het voorstel voor aan de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33