Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020 actueel

Begroting 2021

Verschil 2020/2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.700

-48.386

-36.686

13.868

-52.602

-38.734

-2.049

Onze buurt

9.761

-23.111

-13.350

10.102

-23.307

-13.204

146

Onze gemeente

1.695

-7.702

-6.007

1.892

-7.626

-5.734

273

Ons geld

66.409

-5.503

60.905

69.398

-6.225

63.174

2.268

Overhead

0

-9.343

-9.343

0

-9.608

-9.608

-265

Saldo rekening baten en lasten

89.565

-94.045

-4.480

95.260

-99.367

-4.107

373

Toevoeging aan

-

-392

-392

-

-1.005

-1.005

-613

Onttrekking aan

2.960

-

2.960

2.102

-

2.102

-858

Resultaat rekening baten en lasten

92.525

-94.437

-1.912

97.363

-100.372

-3.010

-1.098

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33