Bijlagen

Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Bestuur

Raad

23

23

325.953

343.490

B&W

5

5

543.810

544.587

Griffie

2,08

2,08

3

3

178.810

189.723

Uitkering gepens. weth.

31

31

143.228

178.099

Wachtgeld ex wethouders

86.930

8.821

Subtotaal bestuur

2,08

2,08

62

62

1.278.731

1.264.719

Personeel

Directie*1

1,67

4,67

2

5

258.182

614.325

Participatiebanen

2,98

3

87.597

Generatiepact

2,98

3,42

85.660

97.465

Beleid

57,20

63

4.531.758

Bedrijfsvoering

33,67

42

2.552.772

Dienstverlening

37,05

51

2.434.448

Openbare Ruimte

32,45

31

2.150.317

Sportaccommodaties

8,23

12

435.951

Sociaal team

40,72

39,92

38

48

2.874.123

3.018.679

Team Ruimtelijke ontwikkeling

18,07

22

1.591.510

Team Maatschappelijke ontw.

19,47

23

1.653.853

Team CCB

12,83

17

819.461

Team Informatie

17,45

21

1.274.940

Team P&O/Communicatie/Secr.

14,68

20

1.132.450

Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf

19,37

22

1.473.228

Team Buitendienst

16,49

19

951.328

Team Sport

7,54

11

430.535

Team Inkomen en participatie

20,29

23

1.468.477

Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh.

25,30

33

1.972.533

Subtotaal personeel

216,95

219,49

242

264

15.410.808

16.498.783

Flexibele schil

2,49

1,88

159.555

138.754

Subtotaal flexibele formatie

2,49

1,88

0

0

159.555

138.754

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

17.000

17.000

Flexibel belonen

20.000

20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

35.000

35.000

Wachtgelders personeel

6

1

7.800

1.400

Inhuur

422.000

435.000

Subtotaal overigen

0,00

0,00

6

1

501.800

508.400

Totale loonsom

221,52

223,45

310

327

17.350.894

18.410.656

Voor 2021 is de geraamde formatie 219,49 Fte (exclusief flexibele schil). Ten opzichte van de raming in 2020 (216,95 Fte) is dit 2,54 Fte meer. Deze groei komt doordat een aantal inhuurcontracten bij het team Informatie (Informatiemanager en Data-analist) omgezet zijn naar een vaste aanstellingen bij onze gemeente (ongeveer 1,5 Fte). Ook is voor een deel van deze omzetting, de flexibele schil ingezet.
Daarnaast zetten we tijdelijk extra formatie in voor schuldhulpverlening (ongeveer 1 Fte).

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33