Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

1-1-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

6.800

-51

-

6.750

-

27

6.776

-

27

6.803

-

27

6.829

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

Reserve rekeningresultaat

1.403

-351

-

1.052

-351

-

702

-351

-

351

-351

-

-

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

25.423

-401

-

25.022

-351

27

24.697

-351

27

24.373

-351

27

24.049

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

54

-54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

179

-

36

215

-

36

250

-

36

286

-

36

322

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

36

-

36

72

-

36

108

-

36

144

-

36

180

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

220

-

22

242

-

22

264

-

22

285

-

22

307

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

101

-

-

101

-

-

101

-

-

101

-

-

101

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.572

-73

24

1.523

-73

23

1.473

-73

22

1.423

-73

21

1.372

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

61

-23

-

38

-20

-

19

-19

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-3

14

910

-7

14

917

-10

14

921

-50

14

885

Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

1.555

-823

20

751

-54

20

717

-

20

737

-

20

757

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.330

-715

854

14.470

-742

217

13.945

-734

209

13.420

-726

201

12.894

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

19.014

-1.691

1.005

18.329

-895

367

17.801

-836

359

17.324

-848

350

16.826

Totaal 1. Reserves

44.437

-2.092

1.005

43.350

-1.246

394

42.498

-1.186

385

41.697

-1.199

377

40.874

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

Mutaties 2024

Stand

1-1-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2024

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

4.178

-191

120

4.106

-191

120

4.035

-191

120

3.963

-191

120

3.892

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

6

-6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening (voormalig) personeel

124

-8

-

116

-8

-

109

-8

-

101

-8

-

93

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.308

-206

120

4.223

-199

120

4.144

-199

120

4.064

-199

120

3.985

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering

2.077

-

66

2.143

-53

-

2.090

-252

-

1.838

-470

-

1.367

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

2.077

-

66

2.143

-53

-

2.090

-252

-

1.838

-470

-

1.367

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening onderhoud wegen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening gebouwen sport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening gebouwen welzijn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening gebouwen overig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2. Voorzieningen

6.385

-206

186

6.365

-252

120

6.233

-451

120

5.902

-670

120

5.352

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33