Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De belastingen en heffingen die inwoners betalen, verschillen per persoon. Toch bestaat de behoefte om gemeenten te vergelijken. Voor die vergelijking maken we gebruik van de gemeentelijke lastendruk. Hierbij gaan we uit van een standaardsituatie met de tarieven van onze gemeente. In de berekening van de lastendruk houden we rekening met de Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

Hieronder is in een grafiek weergeven wat de lasten per belastingsoort zijn voor een eenpersoonshuishouden en de totale lasten in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Gemeentelijke belastingen per belastingsoort eenpersoonshuishouden 2017-2021 Berg en Dal

Totale gemeentelijke belastingen eenpersoonshuishouden 2017-2020

Hieronder is in een grafiek weergeven wat de lasten per belastingsoort zijn voor een meerpersoonshuishouden en de totale lasten in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Gemeentelijke belastingen meerpersoonshuishouden 2017-2021 Berg en Dal

Totale gemeentelijke belastingen meerpersoonshuishouden 2017-2020

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33