Programma's

Onze buurt

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024
Lasten-22.691-23.111-23.307-23.865-24.340-24.464
Verkeer en vervoer-3.938-4.859-4.683-5.116-5.286-5.344
Wegen/Beheer-1.298-3.108-2.999-3.368-3.587-3.644
Wegen/Onderhoud-814-68-68-68-68-68
Wegen/Bermen-45-57-57-57-57-57
Wegen/Schoonhouden wegen-354-330-287-287-287-287
Rationeel wegbeheer/Beheer-166-229-179-229-179-179
Gladheidsbestrijding/Beheer-154-159-159-161-161-162
Kabels en leidingen/Beheer-108-65-67-67-67-67
Openbare verlichting/Beheer-183-454-455-465-465-465
Openbare verlichting/Onderhoud-397-48-48-48-48-48
Verkeersplannen/Beheer-134-65-83-83-81-80
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid-276-267-271-275-277-278
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen-10-9-9-9-9-9
Verkeersmaatr./Verkeerslichten0
Crisisbeheersing en brandweer-2.197-2.309-2.443-2.444-2.427-2.427
Brandweer/Regionale Brandweer-2.158-2.269-2.401-2.402-2.385-2.385
Crisisbeheersing/Rampenplan-39-40-42-42-42-42
Openbare orde en veiligheid-621-550-609-609-561-561
APV&Bijzondere wetten/Beleid-300-325-363-363-363-363
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca-42-32-10-10-10-10
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering-151-143-133-133-133-133
Beschermende maatr./Overig-1-1-1-1-1-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.-14-13-14-14-14-14
Beschermende maatr./Doodschouw-7-10-10-10-10-10
Beschermende maatr./Explosieven-74-4-52-52-4-4
APV&Bijzondere wetten/APV-32-21-26-26-26-26
Parkeren-234-194-196-196-196-196
Parkeren/Parkeerbeleid-64-41-43-44-44-44
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat-144-125-125-125-125-125
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats-12-13-13-13-13-13
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan-14-15-15-15-15-15
Openbaar groen en (openlucht) recreatie-2.493-2.431-2.324-2.305-2.385-2.316
Waterlossingen/Beheer-3-6-3-3-3-3
Natuur en landschap/Algemeen-160-173-196-196-196-196
Natuur en landschap/Projecten-238-156-156-156-156-156
Natuurlijk groen/algemeen-550-588-550-569-573-578
Natuurlijk groen/Stedelijk groen-853-862-844-804-804-804
Natuurlijk groen/Landsch.groen-328-263-273-273-273-273
Natuurlijk groen/Boombeheer-85-171-86-86-161-86
Natuurlijk groen/Openbare hygiene-60-62-67-67-67-67
Kapvergunningen/Algemeen-5-5-6-6-6-6
Speeltuinen/Algemeen-208-144-144-145-146-146
Speeltuinen/Subsidie-3-3-3-3-3-3
Media-761-771-730-730-730-730
Openbare bibliotheek/Algemeen-719-729-687-687-687-687
Lokale media/Lokale omroep-43-43-43-43-43-43
Cult.presentatie,productie,participatie-593-497-539-546-549-551
Muziek, dans en toneel/Algemeen-221-222-216-216-216-216
Kunstbevordering/Algemeen-122-45-44-44-44-44
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen-207-186-233-240-243-245
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn-10-11-13-13-13-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis-14-17-17-17-17-17
Kunstbevordering / onderhoud-19-16-16-16-16-16
Sportbeleid en activering-594-768-617-617-617-617
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie-246-409-272-272-272-272
Ondersteuning sportinstell./Subs.-348-359-344-344-344-344
Sportaccommodaties-1.965-1.731-1.851-1.964-2.082-2.141
Sporthallen/Algemeen-68-70-161-161-161-160
Sporthal/Heuvelland-159-183-180-180-179-179
Sportzaal/Biga-120-103-108-108-107-107
Sporthal/De Duffelt-367-263-257-256-256-253
Accom.de Til/Rietlanden 7-5-8-8-7-7-7
Zwembad De Lubert-673-596-624-623-622-621
Sportvelden algemeen-353-365-392-523-647-711
Sportvelden Achilles'29-3
Sportvelden DVSG-30-6-6-1
Sportvelden Germania-3-3-3-1
Sportvelden Groesb.Boys-11-13-3-2
Sportvelden Rood-Wit-3-1-6-1
Sportvelden de Treffers
Sportvelden SC Millingen-18
Sportvelden BVC'12-68
Sportvelden SVO'68 Ooij-99-102-102-102-102-102
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst-10-10
Sportvelden DKV Klimop
Volksgezondheid-1.316-1.370-1.440-1.440-1.440-1.440
Basisgezondheidszorg/Algemeen-1.304-1.330-1.398-1.398-1.398-1.398
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.-12-12-13-13-13-13
Overige instellingen/Algemeen-27-29-29-29-29
Afval-3.670-3.282-3.589-3.599-3.604-3.607
Afval/Algemeen-495-452-450-459-463-466
Afval/Inzameling-1.173-1.182-1.210-1.210-1.210-1.210
Afval/Verwerking-997-709-867-867-867-867
Afval/Aankoop materialen-195-187-197-197-197-197
Afvalstoffenheffing/Algemeen-71-65-67-68-69-70
Afval/Milieustraten-630-557-653-653-653-653
Afval/Advies en projecten-110-130-145-145-145-145
Riolering-2.646-2.774-2.790-2.822-2.986-3.078
Rioolgemalen/Beheer-305-328-340-362-437-402
Riolering/Beleid-1.641-1.888-1.833-1.830-1.938-1.900
Riolering/Kolken-81-97-85-85-90-90
Riolering/Huisaansluitingen-73-40-40-40-40-40
Rioolheffing/Algemeen-112-100-103-105-106-107
Riolering/Hoofdriolen-434-320-375-375-337-337
Aanpak wateroverlast-2-15-26-38-204
Milieubeheer-1.226-1.046-1.035-1.017-1.017-999
Milieubeheer/Beleid en uitvoering-341-335-343-343-343-343
Milieubeheer/ODRN-421-432-557-540-540-522
Milieubeheer/Duurzaamheid-464-279-134-134-134-134
Begraafplaatsen en crematoria-133-120-121-121-121-121
Begraafplaats/Algemeen-22-29-30-30-30-30
Begraafplaats/Heselenberg-81-69-69-69-69-69
Begraafplaats/Vossengraaf-31-22-22-22-22-22
Cultureel erfgoed-191-226-196-196-196-193
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen-47-52-47-47-47-44
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten-115-146-141-141-141-141
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie-30-28-8-8-8-8
Beheer overige gebouwen en gronden-113-183-144-144-144-144
Overige gebouwen&gronden/Alg.-113-183-144-144-144-144
Baten9.4039.76110.10210.14510.30910.531
Openbare orde en veiligheid242558582525
APV&Bijzondere wetten/APV688888
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen455555
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca222222
Beschermende maatr./Doodschouw51010101010
Beschermende maatr./Explosieven63434
Verkeer en vervoer272179179179179179
Wegen/Onderhoud533333
Gladheidsbestrijding/Beheer355555555555
Kabels en leidingen/Beheer174103103103103103
Openbare verlichting/Beheer101414141414
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid333333
Rationeel wegbeheer/Beheer111111
Openbare verlichting/Onderhoud36
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen8
Parkeren677979797979
Parkeren/Parkeerbeleid1010101010
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats999999
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat586060606060
Sportaccommodaties741749738738731731
Sporthal/Heuvelland103115114122115115
Sportzaal/Biga444753444646
Sporthal/De Duffelt112117113113113113
Accom.de Til/Rietlanden 733333
Zwembad De Lubert379361349351349349
Sportvelden de Treffers666666
Sportvelden SC Millingen22222
Sportvelden BVC'12000000
Sporthallen/Algemeen11111
Sportvelden DVSG111111
Sportvelden Germania111111
Sportvelden Rood-Wit111111
Sportvelden SVO'68 Ooij929292929292
Sportvelden DKV De Horst001111
Sportvelden algemeen333333
Sportvelden VVLK Leuth000000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie12088888
Natuur en landschap/Projecten46
Natuur en landschap/Algemeen133333
Natuurlijk groen/Stedelijk groen1133333
Kapvergunningen/Algemeen022222
Speeltuinen/Algemeen61
Afval4.0064.0134.7114.7014.7064.709
Afval/Inzameling0
Afvalstoffenheffing/Algemeen2.8853.1103.8543.8363.8373.840
Afval/Algemeen469976848989
Afval/Aankoop materialen288314288288288288
Afval/Milieustraten136123137137137137
Afval/Nedvang652368355355355355
Riolering3.8003.8583.9554.0084.2074.426
Riolering/Huisaansluitingen221313131313
Rioolheffing/Algemeen3.6863.8243.9213.9213.9213.921
Riolering/Hoofdriolen592121212121
Riolering/Beleid3253252471
Riolering/Kolken1
Rioolgemalen/Beheer0
Milieubeheer8223787878787
Milieubeheer/Duurzaamheid6721060606060
Milieubeheer/Beleid en uitvoering152727272727
Begraafplaatsen en crematoria825081818181
Begraafplaats/Vossengraaf6666
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten825075757575
Cultureel erfgoed306338383838
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten304237373737
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie211111
Beheer overige gebouwen en gronden137448118118118118
Overige gebouwen&gronden/Alg.137448118118118118
Cult.presentatie,productie,participatie405050505050
Volksfeesten&Evenementen/Kermis404444444444
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen066666
Sportbeleid en activering131111
Ondersteuning sportinstell./Subs.111111
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie2
Volksgezondheid
Basisgezondheidszorg/Algemeen
Resultaat-13.289-13.350-13.204-13.720-14.030-13.933

Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overige gebouwen & gronden

-

In 2020 is de voormalige Gerardus Majellaschool verkocht. Dit leidt in 2021 tot een nadeel.

-330

S

Regionale brandweer

-

Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) op basis van de begroting 2021 van de VRGZ.

-133

S

APV & Bijzondere wetten

Bezuiniging op controle Drank- en Horecawet (Top 19 raad).

22

S

Wegen

-

Op de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen is een bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).

255

S

-

Budget voor het wegnemen van obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers is als bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).

190

S

-

Op het budget voor het schoonhouden van de verhardingen is een bezuiniging ingeboekt (Top 19 raad).

50

S

Rationeel wegbeheer

-

Eens in de 2 jaar (de even jaren) hebben we hogere advieskosten voor rationeel wegbeheer door verplichte weginspecties.

50

S

Ondersteuning sportinstellingen

-

Bezuiniging op buurtsportcoaches (Top 19 raad). Tegenover deze verlaging staat een lagere algemene uitkering, onderdeel buurtsportcoach, voor een bedrag van € 80.000

131

S

Sportaccommodaties

-

In 2020 hebben we Sportzaal Morgenfit in Ooij aangekocht. De uitzetting betreft de kapitaallasten en het verwachte exploitatietekort.

-105

S

-

In 2020 eenmalige subsidie aan SC Millingen voor terreinafscheiding en drainage sportpark de Hove.

18

S

Volksfeesten & Evenementen

-

Binnen de taakvelden/programma's heeft een herschikking van de budgetten voor evenementen en herdenkingen plaatsgevonden. Per saldo is dit budgettair neutraal.

-20

S

Openbare bibliotheek

-

Bezuiniging op subsidie aan de bibliotheek (Top 19 raad)

50

S

Natuurlijk groen

-

In 2020 was extra buget beschikbaar voor het verjongen van bomenlanen. Dit gebeurt eens per 3 jaar.

90

S

Basisgezondheidszorg

-

Hogere bijdrage aan de GGD op basis van de begroting 2021 van de GGD.

-70

S

Riolering

-

Hogere opbrengst rioolheffing (€ 97.000 ), lagere dotatie aan de voorziening (€ - 305.000) en diverse mutaties op rioleringsbudgetten in verband met het nieuwe GRP. Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 86.000 ten opzichte van 2020.

-86

S

Afval

-

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing en bijstelling budgetten voor afval op basis van de DVO DAR 2020.

392

S

Milieu

-

Hogere raming bijdrage ODRN op basis van de begroting ODRN 2021.

-125

S

-

In 2020 is een eenmalige bijdrage ontvangen voor werkzaamheden die wij in het kader van de RES voor de regio hebben gedaan.

-60

S

Begraafplaatsen

-

Bijstelling opbrengst lijkbezorgingsrechten op basis van de afgelopen jaren 2018-2020.

25

S

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten. Dit is inclusief de besparing op kapitaallasten door het schrappen van Schoolroute Marktplein-Nijmeegsebaan en het niet realiseren van TOP's (Top 19 raad).

-333

S

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

-70

S

Diverse verschillen

-

-87

S/I

Totaal programma Onze buurt

-146

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33