Programma's

Onze buurt

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.

Indicator

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Verwijzingen Halt

Gemeente

49

49

114

Provincie

91

91

102

Nederland

119

119

132

Eenheid:

Aantal per 10.000 jongeren 12-17 jaar

Bron:

Bureau Halt

Toelichting:

Aantallen begroting 2020 komen uit periode 2018. Aantallen begroting 2021 komen uit periode 2019.

Winkeldiefstallen

Gemeente

0,4

0,4

0,4

Provincie

1,7

1,7

1,7

Nederland

2,2

2,2

2,2

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Bron:

CBS

Toelichting:

Aantallen begroting 2020/2021 komen uit periode 2018

Geweldsmisdrijven

Gemeente

4,0

4,0

4,2

Provincie

4,0

4,0

4,1

Nederland

4,8

4,8

4,9

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Bron:

CBS

Toelichting:

Aantallen begroting 2020/2021 komen uit periode 2018

Diefstallen uit woning

Gemeente

1,7

1,7

1,7

Provincie

2,0

2,0

2,0

Nederland

2,5

2,5

2,5

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Bron:

CBS

Toelichting:

Aantallen begroting 2020/2021 komen uit periode 2018

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Gemeente

4,3

4,3

4,4

Provincie

4,6

4,6

5,0

Nederland

5,4

5,4

5,8

Eenheid:

Aantal per 1.000 inwoners

Bron:

CBS

Toelichting:

Aantallen begroting 2020/2021 komen uit periode 2018

Fijn huishoudelijk restafval

Gemeente

56

57

56

Provincie

123

130

123

Nederland

172

174

172

Eenheid:

Kg/inwoner

Bron:

CBS

Toelichting:

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Aantallen begroting 2020 komen uit periode 2017. Aantallen begroting 2021 komen uit periode 2018.

Hernieuwbare elektriciteit

Gemeente

6,3

3,8

6,3

Provincie

9,5

8,0

9,5

Nederland

18,5

16,9

18,5

Eenheid:

%

Bron:

RWS

Toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Percentage begroting 2020 is uit periode 2017. Percentage begroting 2021 komt uit periode 2018.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33