Programma's

Ons geld

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl . Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.

Indicator

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Gemiddelde WOZ waarde  woningen

Gemeente

241

227

241

Provincie

243

227

243

Nederland

248

230

248

Eenheid:

Duizend euro

Bron:

CBS

Toelichting:

Waarde begroting 2020 is waarde uit periode 2018. Waarde begroting 2021 is waarde uit periode 2019.

Woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemeente

514

514

534

Provincie

670

670

712

Nederland

669

669

700

Eenheid:

In Euro's

Bron:

COELO

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bedrag begroting 2020 betreft periode 2019. Bedrag begroting 2021 betreft periode 2020.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemeente

708

708

737

Provincie

737

737

779

Nederland

739

739

773

Eenheid:

In Euro's

Bron:

COELO

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bedrag begroting 2020 betreft periode 2019. Bedrag begroting 2021 betreft periode 2020.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33