Programma's

Ons geld

Wat zijn de gevolgen van de ombuigingen (Top 19)?

Voor het sluitend maken van de begroting zijn er een aantal ombuigingen nodig. De fracties hebben in het begin van het begrotingsproces een top 19 lijst met ombuigingen aangeleverd. De ombuigingen waarvoor een raadsmeerderheid was op basis van deze lijsten, zijn verwerkt in deze begroting. De ombuigingen en de gevolgen daarvan lichten we hier toe. In het
raadsvoorstel bij de begroting staat het dekkingsplan. Om tot een sluitende begroting te komen staan hier nog aanvullende ombuigingen in.

Tv 0610 Onroerend Zaak Belasting (OZB) woningen
Bezuiniging       € 215.000 (4%, plus 1,8% index berekend)

Aan welke knoppen kunnen we draaien (wat is niet wettelijk verplicht)
1% OZB-verhoging betekent € 53.500 extra inkomsten. Ruimte onder belastingcapaciteit bedraagt € 3.189.000. Zie berekening weerstandscapaciteit begroting 2021.

Bij de richtingensessie op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen om de Ozb niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.
In juni kozen de raadsfracties in de  Top 19 in meerderheid voor de optie de Ozb met 4% te verhogen. Dit is gemiddeld € 10,- per huishouden
(Meeropbrengst voor gemeente € 215.000, dit is 4% stijging van het OZB tarief.)

Wat is het maatschappelijk effect van de ombuiging?
Dit betekent een lastenverhoging voor onze inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33