Paragrafen

Bedrijfsvoering

Organisatie

Wij willen een betrouwbare en service verlenende organisatie zijn. Hierbij luisteren we goed naar de klant en bieden we waar nodig maatwerk aan. Onze omgeving verandert voortdurend. Daarom moeten wij als moderne organisatie ons werk hierop aanpassen.  

Contact Centrum Berg en Dal (CCB)

Ontwikkeling CCB
De collega’s van telefonie/receptie en Burgerzaken vormen samen het CCB van de gemeente Berg en Dal. Het CCB is de eerste toegang voor onder andere inwoners en ondernemers met hun vragen. Het CCB blijft in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het CCB op zo veel mogelijk eenvoudige vragen zelf antwoord kan geven. Op deze manier krijgt de inwoner snel antwoord en belasten we de afdelingen niet met eenvoudige vragen.

In 2021 blijven we ons richten op de inrichting en ontwikkeling van het CCB. Steeds stellen wij onszelf de vraag: “Hoe kunnen wij nog beter invulling geven aan de ‘eerstelijns’ dienstverlening van de gemeente.” Voor Burgerzaken gaan we daarom in 2021 procesgericht werken in plaats van taakgericht. Het doel is om eind 2021 alle producten nog efficiënter en doelmatiger te kunnen verwerken. Dit komt de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening ten goede.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie gaat over de regels, procedures en werkafspraken van onze organisatie. Die regels zijn er om onze organisatie goed en betrouwbaar te laten werken.
Dit sluit aan bij onze ambitie “Zichtbaar en betrouwbaar”.

Accountantskantoor Konings &  Meeuwsen voert sinds afgelopen jaar de controle van de jaarrekening uit. Deze controle gaan ze begin 2021 ook weer uitvoeren. We hebben de mogelijkheid om het contract nog tweemaal met 1 jaar te verlengen. Als onderdeel van de controle zullen zij een beoordeling doen van onze administratieve organisatie en interne controle maatregelen.
Na de controle komen zij met adviezen ter verbetering in onze auditcommissie. Dit is één van onze raadscommissies. Het college stelt vervolgens op basis van de bevindingen van de accountant een plan op. Dit plan noemen we de bedrijfsvoeringsagenda. In de bedrijfsvoering agenda staat hoe we de adviezen verder uitwerken en aanpakken.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33