Paragrafen

Bedrijfsvoering

Digitale dienstverlening

We digitaliseren onze dienstverlening en bedrijfsvoering steeds meer. Ook stimuleren we inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die we bieden. Onze gemeentelijke website is daarbij erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat de informatie op de website steeds vernieuwd wordt, leesbaar en volledig is. In 2021 ontwikkelen wij de website weer door zodat de voldoet aan toegankelijkheidseisen die volgend jaar gaan gelden. Door de digitalisering kunnen inwoners steeds vaker zelf bepalen waar en wanneer ze iets willen regelen.

Ook in de komende jaren gaan we verder met het aanbieden en uitbreiden van de digitale diensten via de website. We blijven de digitale formulieren die we al hebben verbeteren. Ook aanvragen bij Burgerzaken kan de inwoner steeds meer digitaal doen. Soms zelfs zonder naar het gemeentehuis te hoeven komen. Verder kan de inwoner steeds meer informatie vinden op de website mijn.overheid.nl. Dit is uw persoonlijke website voor al uw overheidszaken. De gemeente verstuurt al een aantal brieven digitaal via MijnOverheid. In de toekomst zal dit steeds meer worden, maar hierin blijven wij ook oog houden voor de minder digitaal vaardige inwoners. Zo zorgen we ervoor dat we iedereen bereiken op de manier zoals onze inwoner dat wenst.

Waar in 2020 aandacht is geweest voor het kwalitatief verbeteren van een aantal applicaties gaan wij in 2021 de aandacht leggen op de onderlinge samenhang tussen de applicaties. Dit met het oog op efficiënter werken, datakwaliteit, informatiebeveiliging en privacy. Als voorbeeld geldt de eerdergenoemde koppeling tussen JOIN en iBurgerzaken. Maar bijvoorbeeld ook tussen JOIN en Notubiz Koppelingen voorkomen handelingen van medewerkers en zijn daarmee efficiënter. En belangrijker het is minder foutgevoelig waarmee de kwaliteit en terugvindbaarheid van onze data omhoog gaat.

De functie van data analist heeft in de organisatie zijn meerwaarde bewezen. De pilot binnen het Sociaal Domein is succesvol. Data gedreven sturing heeft ervoor gezorgd dat wij voor een deel van de werkzaamheden actuele informatie beschikbaar hebben. Dit wordt gepresenteerd in dashboards voor de medewerkers. Het wordt ook gebruikt voor rapportage naar het college en de raad. Hiernaast zijn er een aantal operationele dashboards gebouwd voor de afdeling Dienstverlening. Al met al heeft dit ervoor gezorgd dat de behoefte naar data gedreven te werken groter is geworden. In 2021 zetten wij deze lijn door, door te werken aan de infrastructuur achter data gedreven sturing. En door vanuit data analyse bij te blijven dragen aan besluitvorming.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33