Paragrafen

Bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Onderhoudsplannen 2021-2030

Bij het opnieuw vaststellen van de onderhoudsplanning zijn we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, uitgegaan van een duurzame variant. Indien sprake is van het vervangen van de verschillende elementen kiezen we voor duurzame elementen. Denk aan HR ++ glas, hoog rendement verwarmingsketels en energiezuinige verlichting. In de Nota Inkoopbeleid is hier extra aandacht voor gevraagd in het hoofdstuk Duurzaam inkopen. Mochten er meerkosten ontstaan als gevolg van deze hogere ambitie, dan leggen we die vooraf ter besluitvorming voor aan het college.

Energielabels gebouwen
Alle gemeentelijke panden met een energieverbruik van meer dan 25.000 m3 gas en 50.000 KwH zijn verplicht om een energielabel te laten maken.

Doordat we de afgelopen jaren diverse maatregelen hebben kunnen nemen zijn alle gebouwen in 2017 voorzien met een energielabel A, uitgezonderd het Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn.
Aangezien het hier een monument betreft zal er een goed plan van aanpak moeten worden opgesteld dat ook past binnen het strategisch vastgoedplan.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 12:35:21 met de export van 12/07/2020 12:19:33